S u p p l e m e n t u m


Vybrané texty pre študentov filozofie a etiky FF TU
Výlučne pre študijné účely!

Úvod do fenomenológie

Nové · Barbaras, R.: Vnímaní. Esej o smyslově vnímatelném
Nové · Patočka, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 1-106
Husserl, E.: Karteziánske meditace, V, §42–48 · text
Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II. § 21-61 · text
Husserl, E.: Idea fenomenologie · text · text
Patočka, J.: Epoché a redukce · text
Patočka, J.: Existence · text
Čapek, J.: Pojetí fenoménu u Eugena Finka · text
Desanti, T. J.: Slovníček fenomenologických výrazů In: Fenomenologie a praxe · text


Úvod do hermeneutiky

Nové · Arendtová, H.: Jazyk a metafora
Nové · Arendtová, H.: Metafora a nevysloviteľné
Nové · Gadamer, H.-G.: Grécka filozofia a moderné myslenie
Nové · Gadamer, H.-G.: Hermeneutika a estetika
Gadamer, H.-G.: Člověk a řec
Gadamer, H.-G.: Text a interpretace

Emmanuel Lévinas: Totalita a Nekonečno (textový seminár)

Lévinas, E.: Totalita a Nekonečno
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ...

Filozofia kultúry

Geertz, C.: Interpretace kultur, s. 13-42
Eagleton, T.: Idea kultury, s. 9-41
Scruton, R.: Esteticke porozumění, s. 67-79
Benedict, R.: Vzory kultúry, s. 10-41

 

···